1845

Փետրվար- Նամակ Ներսես Աշտարակեցուն. Որոշում է վերստին հոգևոր աստիճան ընդունել և վանական միջավայրում գործել հօգուտ ազգի հոգևոր վերածնության:

 

Մարտ-Հայաստանի տնտեսական կյանքին զարկ տալու նպատակով որոշում է փորձարկել առևտրի ու արդյունագործության տեսակետից կարևոր մի քանի մշակույթներ՝ ամերիկյան և եգիպտական բամբակ ու ծխախոտ, քրքում, ինդիգո, զանազան ծառատեսակներ:

 

Ապրիլի 14– Հօգուտ Ի.Ա.Կռիլովի հուշարձանի կառուցման՝ նվիրաբերում է պատշաճ գումար:

 

-Տարվա ընթացքում կատարում է օդերևութաբանական դիտարկումներ: