1842

Դեկտեմբերի 31-Փակում է մասնավոր դպրոցը և աշակերտներին տեղավորում գավառական դպրոցի բարձր դասարաններում: