«Ապագայի պատգամախոսը» գիտաժողով 15.10.2015

«Ապագայի պատգամախոսը»խորագիրը կրող գիտաժողովը նվիրված էր Խ.Աբովյանի հոբելյանական 210 ամյակին: Արխիվային վավերագրերի հարուստ և հանգամանալից տեղեկությունների հիման վրա գիտաշխատողները ներկայացրին նրա կյանքի և գործունեության հետ կապված բազմաթիվ իրարամերժ հարցերի վերլուծություններ`«Խ.Աբովյանի ծննդյան թվականը», «Անտիպ նյութերը», «Դորպատյան օրագրերը», «Մանկավարժական գործունեությունը»: Գիտաժողովին ներկայացվեցին  հետևյալ արխիվային նյութերը, որոնք տրամադրել էր Եղիշե Չարենցի անվ. ԳԱԹ-ը. 1. Խ.Աբովյանի...
More