Աբովյանագիտական ժողովածուներ, գրքեր

Թանգարանի գի­տական աշխատակազմը հրատարակել է կարևոր արժեք ներկայացնող աբովյանագիտական բազմաթիվ ժողովածուներ, առանձնատիպ ձեռնարկներ, ամսագրեր:

IMG_0014

IMG_0007

IMG_0002

IMG_0006

IMG_0009

IMG_0013

IMG_0005

IMG

IMG_0008

IMG_0015

IMG_0017