Պատմվածքներ

Աբովյանի ետդորպատյան ստեղծագործության մեջ տիրապետող է դառնում նաև պատմվածքի ժանրը: Աբովյանի պատմվածքներն աչքի են ընկնում իրենց ռոմանտիկական բնույթով: Իր պատմվածքներում հեինակը դրել է մարդասիրության, մարդու բարոյական կատարելության, դասային և ազգային խտրականության վերացման գաղափարները, հերոսներին օժտել վեհ ու առաքինի հատկանիշներով:

1. Առաջին սեր

2. Թուրքի աղչիկը

3. Աշխարհիկ բարբառ երևանցի հայոց

4. Բարեկամի մոտ

5. Թիֆլիսու հայոց հանգստարանը

6.Իշի հարսանիքը

7. Զվարճալի ու կարճ պատմությունք

8. Զրույցներ

9. Կարճառոտ

10. Հունայնություն աշխարհի. այգին Ղորղանովի

11. Վերջին հրաժարական քաջազոր արքային Հերակլի

12. Մուտ գարնան

13. Ամարային առավօտն ի գիւղս

14. Գիշերը ամարային