Նամակներ, խնդրագրեր, զեկուցագրեր

Խաչատուր Աբովյանից մեզ են հասել ընդամենը 72 նամակներ, որոնք չափազանց քիչ են: Նամականին իր մեջ ամփոփում է միայն մի չնչին մասն Աբովայնի գրած բազմաքանակ նամակների ու խնդրագրերի, որոնք իր կյանքի ու գործունեության տարբեր ժամանակներում նա հասցեագրել է իր ընկերներին ու բարեկամներին, իր աշակերտներին ու սաներին, կամ էլ ուղղել զանազան պետական հիմնարկների և պաշտոնական անձնանց:

Իր նամակներում, ինչպես և բոլոր այն գրություններում, որ դուրս են եկել նրա գրչի տակից, նա առիթը բաց չի թողնում խոսելու իր կյանքի սևեռուն գաղափարի՝ հայրենիքին, նրա որդիներին դաստիարակության ու լուսավորության գործին ծառայելու մասին: Կարևորը այս դեպքում իրեն անվերջ տանջող այդ խոհերի կտրուկ, բայց միևնույն ժամանակ դասականության ուժ ստացած ձևակերպումները չեն, այլ միամտության հասնող այն անկեղծությունը, որով նա դիմում է այս կամ այն հասցեատիրոջը:

 

1829 թ.

 

 1. Հովսեփ Տեր-Մարուքյանին: – Սեպտեմբերի 21
 2. Էջմիածնի Սինոդին: – Հոկտեմբերի 1
 3. Էջմիածնի Սինոդին: – Նոյեմբերի 9

 

1830 թ.

 

 1. Նիկոլայ Առաջինին
 2. Ս. Ստրեկալովին: – Փետրվարի վերջ – Մարտի սկիզբ
 3. Ի. Ֆ. Պասկևիչին: – Մարտի 31
 4. Անծանոթի: – Ապրիլի 20
 5. Հ. Ալամդարյանին: – Մայիսի 25
 6. Հ. Ալամդարյանին: – Մայիսի 28
 7. Հովհաննես Ղրիմեցուն: – Հուլիսի 10
 8. Հարություն վարդապետ Ալամդարյանին: – Հուլիսի 10
 9. Հովհաննես Ղրիմեցուն: – Օգոստոսի 13
 10. Հովհաննես Ղրիմեցուն: – Սեպտեմբերի 13
 11. Խնդրագիր ուղղված Նոր – Նախիջևանի հոգևոր դատարանին

 

1831 թ.

 

 1. Գաբրիել և Պետրոս Պատկանյաններին: – Ապրիլի 5

 

1832 թ.

 

 1. Հովհաննես Կարբեցուն: – Մարտի 2

 

1833 թ.

 

 1. Հովհաննես Ղրիմեցուն: – Փետրվարի 4
 2. Հովհաննես Ղրիմեցուն: – Սեպտեմբերի 5

 

1834 թ.

 

 1. Դորպատի համալսարանի դպրոցական հանձնաժողովին: – Մայիսի 29
 2. Ներսես Աշտարակեցուն: – Հունիսի 10
 3. Յ. Ա. Կոհլրայֆին: – Սեպտեմբերի 16

 

1835 թ.

 

 1. Խ. Լազարյանին: – Հունվարի 1
 2. Վ. Ա. Ժուկովսկուն: – Հունվարի 21
 3. Գ. Ֆ. Պարրոտին: – Հունվարի 21
 4. Գ. Ֆ. Պարրոտին: – Հունվարի 23
 5. Թ. Գրասին: – Հունվարի 27
 6. Թ. Գրասին: – Հունվարի 28
 7. Հ. Պետերմանին: – Փետրվար – Մարտ
 8. Դորպատի կայսերական համալսարանի դպրոցական հանձնաժողովին: – Մայիսի 29
 9. Անծանոթի: – Հուլիսի 1
 10. Յուլիա Դալին: – Դեկտեմբերի 24
 11. Շարլոտտե Գրասին: – Դեկտեմբերի 24
 12. Խ. Աբովյանի՝ կայսեր ուղարկած խնդրագրի սևագրության մնացորդը:

 

1836 թ.

 

 1. Վ. Ա. Ժուկովսկուն
 2. Անծանոթի:
 3. Անծանոթի: – Հունվարի երկրորդ կես
 4. Խ. Ֆրենին: – Փետրվարի 7
 5. Անծանոթի: – Մարտի 21
 6. Մ. Մսերյանին: – Մարտի 26
 7. Ստ. Նազարյանցին: – Մարտի 26
 8. Խ. Ֆրենին: – Հուլիսի 22
 9. Անդրկովկասի դպրոցների վերատեսուչ Եվգենի Ոսիպովիչ Վայսենմիլլերին: – Հուլիս

 

1838 թ.

 

 1. Խ. Ֆրենին: – Մայիսի 19
 2. Էջմիածնի Սինոդին: – Դեկտեմբերի 15
 3. Շորագյալի Աստախան գյուղի բնակչների բողոք-խնդրագիրը կայսեր՝ գրված Աբովյանի ձեռքով:

 

1839 թ.

 

 1. Խ. Ֆրենին: – Փետրվարի 23
 2. Մ. Ն. Մուսին – Պուշկինին: – Ապրիլի 9
 3. Արգոյապատիվ պարոն գաղտնի խորհրդական, արժանապատվագույն պարոն հոգաբարձու: – Ապրիլի 9
 4. Խ. Ֆրենին: – Մայիսի 17
 5. Ս. Ուվարովին: – Հունիսի 1
 6. Կարապետ արքեպիսկոպոսին:- Սեպտեմբերի 7
 7. Խ. Ֆրենին: – Հոկտեմբերի 9

 

1840 թ.

 1. Անդրովկասի դպրոցների վերատեսուչ Ֆեոդորովիչ Վասիլկովսկուն: – Հունվարի 31
 2. Անդրովկասի դպրոցների վերատեսուչ Նիկոլայ Նիկոլայեվիչ Կնոպֆին: Զեկուցագիր: – Մայիսի 3
 3. Հովհաննես Ղրիմեցուն: – Նոյեմբերի 1
 4. Թ. Ղորղանյանին: – Նոյեմբերի 1

 

 

1841 թ.

 

 1. Էմիլյա Պարրոտին: Մարտի 30
 2. Խ. Ֆրենին: – Հունիսի 2
 3. Խ. Ֆրենին: – Հոկտեմբերի 19
 4. Անծանոթի: – Երկրորդ կես
 5. Ի. Վ. Ռոսկովշենկոյին: – Մարտ

1842 թ.

 1. Սարգիս վարդապետ Ջալալյանին: – Հուլիսի 24

 

1843 թ.

 1. Թիֆլիսի գավառական դպրոցի հաստիքավոր տեսչի պաշտոնակատարին: – Ապրիլի 5
 2. Անդրկովկասի դպրոցների վերատեսչությանը: Զեկուցագիր: – Հունիսի 11
 3. Անդրկովկասի դպրոցների վերատեսչությանը: Զեկուցագիր: – Հունիսի 21
 4. Անդրկովկասի դպրոցների վերատեսչությանը: Զեկուցագիր: – Հուլիսի 29
 5. Ս. Նազարյանցին: – Հուլիսի 30
 6. Հախվերմազին: – Օգոստոսի 9
 7. Ա. Մոնաստիրսկու ներկայացրած ՙՐապորտն՚ Անդրկովկասի դպրոցների վերատեսչությանը: – Սեպտեմբերի 15
 8. Գեներալ մայոր Սիմեոն Վասիլիեվիչ Կախանովին: – Դեկտեմբերի 22

 

1844 թ.

 

 1. Պարոն վերատեսչին: – Մարտի 3
 2. Երևանի գավառական դպրոցի ուսուցիչ Վեքիլովին: – Ապրիլի 5
 3. Անդրկովկասի վերատեսչին: – Ապրիլի 14
 4. Բարսեղ արքեպիսկոպոսին: – Հունիս
 5. Անդրկովկասի վերատեսչին: – Հուլիսի 14
 6. Բարսեղ արքեպիսկոպոսին: – Օգոստոսի 8
 7. Հախվերմազին: – Օգոստոսի 8
 8. Գեներալ Շերամ Երկրորդին: Զեկուցագիր: – Սեպտեմբերի 23
 9. Անդրկովկասի վերատեսչին: Զեկուցագիր: – Սեպտեմբերի 23
 10. Անդրկովկասի վերատեսչին: – Սեպտեմբերի 23
 11. Անդրկովկասի վերատեսչին: Զեկուցագիր: – Հոկտեմբերի 21
 12. Բարսեղ արքեպիսկոպոսին: – Հոկտեմբերի 28
 13. Սինոդին: – Հոկտեմբերի 28
 14. Սինոդին: – Հոկտեմբերի 29
 15. Անդրկովկասի վերատեսչին: Զեկուցագիր: – Նոյեմբերի 3
 16. Անդրկովկասի վերատեսչին: – Նոյեմբերի 9
 17. Անդրկովկասի վերատեսչին: – Դեկտեմբերի 2

 

1845 թ.

 

 1. Անդրկովկասի վերատեսչին: – Հունվարի 12
 2. Գեներալ մայոր Պ. Շրամին: – Հունվարի 27
 3. Ներսես Աշտարակեցուն: – Փետրվարի 15
 4. Անդրկովկասի տնտեսական ընկերության նախագահին: – Մարտի 3
 5. Անդրկովկասի դպրոցի վերատեսչին: – Մարտի 3
 6. Երևանի քաղաքային ոստիկանությանը: – Ապրիլի 18
 7. Շերամ Երկրորդին: Զեկուցում: – Ապրիլի 19
 8. Գեներալ մայոր Պ. Շրամին: – Ապրիլի 20
 9. Անդրկովկասի դպրոցի վերատեսչին: – Օգոստոսի 11
 10. Երևանի քաղաքային ոստիկանությանը: – Սեպտեմբերի 5
 11. Անդրկովկասի դպրոցի վերատեսչին: – Սեպտեմբերի 6
 12. Անդրկովկասի դպրոցի վերատեսչին: – Սեպտեմբերի 21
 13. Անդրկովկասի վերատեսչին: – Հոկտեմբերի 6
 14. Երևանի գավառական բժշկին: – Հոկտեմբերի 9
 15. Անդրկովկասի դպրոցի վերատեսուչ Պ. Կուլժինսկուն: – Հոկտեմբերի 13
 16. Էջմիածնի Սինոդին: – Հոկտեմբերի 20
 17. Համառոտ հաշվետվություն Երևանի գավառական դպրոցի մասին: – Հոկտեմբերի 24
 18. Անդրկովկասի վերատեսչին: – Նոյեմբերի 3
 19. Ղազախի գավառամասի զասեդատելին: – Նոյեմբերի 6
 20. Երևանի գավառապետ Կոլլեժսկի Ասսեսոր Պ. Բլավատցկուն: – Նոյեմբերի 6
 21. Անդրկովկասի վերատեսչին: – Նոյեմբերի 24
 22. Երևանի գավառապետ Կոլլեժսկի Ասսեսոր Պ. Բլավատցկուն: – Նոյեմբերի 29
 23. Անդրկովկասի վերատեսչին: – Դեկտեմբերի 15

 

1846 թ.

 

 1. Տարեկան հաշիվ Երևանի գավառական դպրոցի ուսումնական մասի և կացության վերաբերյալ 1845 թ.- ի համար: – Հունվարի 5
 2. Անդրկովկասի դպրոցների վերատեսչին: – Հունվարի 18
 3. Անդրկովկասի դպրոցների վերատեսչին: – Հունվարի 18
 4. Երևանի հայոց վիճակային կոնսիստորիային: – Հունվարի 8
 5. Երևանի թեմական կոնսիստորիային: – Հունվարի 26
 1. Պրոֆեսոր Աբիխին: – Հունվարի 26
 2. Ղազախի գավառամասի զասեդատելին: – Փետրվարի 23
 3. Երևանի նահանգական վերատեսչին: – Փետրվարի 25
 4. Թիֆլիսի գիմնազիոնի գրախանութին: – Մարտի 7
 5. Անդրկովկասի վերատեսչին: – Մարտի 9
 6. Անդրկովկասի դպրոցների վերատեսչին: – Մայիսի 25
 7. Երևանի քաղաքային ոստիկանությանը: – Հուլիսի 10
 8. Անդրկովկասի դպրոցների վերատեսչին: – Հուլիսի 18
 9. Անդրկովկասի դպրոցների վերատեսչին: – Հուլիսի 18
 10. Մ. Էմինին: – Օգոստոսի 31
 11. ՙԿովկաս՚ լրագրի խմբագրին
 12. Անդրկովկասի դպրոցների վերատեսչին: – Օգոստոսի 31
 13. Անդրկովկասի դպրոցների վերատեսչին: – Սեպտեմբերի 21
 14. Անդրկովկասի դպրոցների վերատեսչին: – Հոկտեմբերի 23
 15. Գեներալ-մայոր Շրամ Երկրորդին: Զեկուցում: – Նոյեմբերի 16
 16. Անդրկովկասի դպրոցների վերատեսչին: – Դեկտեմբերի 6
 17. Անդրկովկասի դպրոցների վերատեսչին: – Դեկտեմբերի 11
 18. Անդրկովկասի դպրոցների վերատեսչին: – Դեկտեմբերի 11
 19. Անդրկովկասի դպրոցների վերատեսչին: – Դեկտեմբերի 14
 20. Անդրկովկասի դպրոցների վերատեսչին: – Դեկտեմբերի 21
 21. Անդրկովկասի ուսումնական մասի կառավարչին: – Դեկտեմբերի 26
 22. Անդրկովկասի դպրոցների վերատեսչին: – Դեկտեմբերի 30

 

1847 թ.

 

 1. Անդրկովկասի դպրոցների վերատեսչին: – Հունվարի 10
 2. Անդրկովկասի դպրոցների վերատեսչին: – Մարտի 29
 3. Կ. Ի. Որլովսկուն: – Ապրիլի 25
 4. Անդրկովկասի դպրոցների վերատեսչին: – Մայիսի 3
 5. Անդրկովկասի դպրոցների վերատեսչին: – Մայիսի 8
 6. Անդրկովկասի դպրոցների վերատեսչին: – Մայիսի 30
 7. Երևանի քաղաքային ոստիանությանը: – Հունիսի 4
 8. Հովհաննես եպիսկոպոս Շահխաթունյանին: – Հունիսի 16
 9. Գ. Գեղամյանին: – հուլիսի 26
 10. Մ. Էմինին: – Օգոստոսի 17
 11. Հ. Յուզբաշյանին: – Օգոստոսի 17
 12. Հովհաննես եպիսկոպոս Շահխաթունյանին: – Սեպտեմբերի 1
 13. Գ. Գեղամյանին և Գ. Շահնազարյանին: – Սեպտեմբերի 11
 14. Գ. Գեղամյանին և Գ. Շահնազարյանին: – Սեպտեմբերի 20
 15. Գևորգին և Ժորժին: – Սեպտեմբերի 20
 16. Հովհաննես եպիսկոպոս Շահխաթունյանին: – Սեպտեմբերի 23
 17. Ուսումնական մասի կառավարիչ Վասիլ Նիկոլաեվիչ Սեմյոնովին: – Հոկտեմբերի 18
 18. Գ. Շահնազարյանին: – Հոկտեմբերի 19
 19. Ներսես Աշտարակեցուն: – Երկրորդ կես
 20. Անդրկովկասի դպրոցների վերատեսչին: – Նոյեմբերի 23
 21. Խ. Ֆրենին: – Դեկտեմբեր
 22. Գ. Գեղամյանին և Գ. Շահնազարյանին: – Դեկտեմբերի 24
 23. Անդրկովկասի դպրոցների վերատեսչին: – Դեկտեմբերի 27
 24. Ս. Պետերբուրգ, Մանկական հիվանդանոցի գրասենյակին: – Դեկտեմբերի 27

 

1848 թ.

 

 1. Խ. Ֆրենին: – Հունվարի 11
 2. Գ. Գեղամյանին: – Հունվարի 26
 3. Ուսումնական մասի կառավարչին: – Հունվարի 31
 4. Իվան Անդրեիչին: – Փետրվարի 28
 5. Անդրկովկասի դպրոցների վերատեսչին: – Մարտի 6
 6. Ս. Վ. Սաֆոնովին: – Մարտի 19