Հոդվածներ

Աբովյանը գրել է բազմաթիվ հոդվածներ՝  պատ­մական նշանակալից իրադարձությունների, դեպքերի, ազգագրության, հայ ժողովրդի կեն­սամակարդակի բարելավման մասին:

 1. Ալէքսանդր կայսր ի Փարիզի և անկումն Նապալեօնի
 2. Համառոտ ակնարկ հայերի մասին
 3. Պարսկաստանի և Ռուսաստանի միջև ծագած պատերազմի նախօրեին, մոտ 1825 թվականին
 4. Հայաստանի և հայ ժողովրդի տնտեսական ու կուլտուրական վիճակը բարելավելու ուղիների մասին
 5. Թանկագին բարեկամ
 6. Ի վերայ հայրենասիրութեան
 7. Ակնարկ Թիֆլիսում ապրող հայերի կյանքի և հատկապես նրանց հարսանեկան սովորությունների մասին
 8. Քրդեր և եզիդիներ
 9. Քրդերը
 10. Եզիդիները
 11. Հավելված
 12. Ծանոթություններ
 13. Համառոտ պատմական ակնարկ Երևան քաղաքի
 14. Կեչառույքի տաճարի մասին
 15.  Վերելք Արարատի գագաթը
 16. Գյուղական տների կառուցվածքը
 17. Հայոց եկեղեցական և ժողովրդական երաժշտությունը