Առակներ

Աբովյանի ստեղծագործության պատկառելի բաժինն են կազմում առակները, որոնց թիվը 50-ից ավելի է: Առակները ամփոփված են ոչ միայն «Պարապ վախտի խաղալիք»-ում, այլ նաև «Նախաշավիղ»-ում: Նոր չէր առակի ժանրը մեր գրականության մեջ, այն գալիս էր խոր միջնադարից: Սակայն Աբովյանն առաջինն էր, որ մեր նոր գրականIMG_0003ության մեջ կիրառեց այդ ժանրը՝ դարձնելով իր լուսավորական գաղափարները պրոպագանդելու, ժողովրդի միտքը կրոնական նախապաշարումների կաշկանդումից ազատագրելու, սոցիալական ու ազգային ճնշման դեմ պայքարի նպատակահարմար միջոցներից մեկը: Աբովյանի առակները նոր աստիճան էին մեր առակագրության մեջ ոչ միայն թեմայով և բովանդակությամբ, այլև արվեստով: Նոր երևույթ էր չափածո առակը, մեր միջնադարյան առակը գրված էր բացառապես արձակով: Աբովյանն առանձին ուշադրություն դարձրեց առակների գործող անձերի՝ մարդկանց և կենդանիների տիպականացման վրա: Աբովյանը հիմնովին առակը մաքրեց միջնադարյան մտածողության հատուկ կրոնականությունից՝ տալով աշխարհիկ ու կենդանի շունչ:

 

 

 • Ժանդ փուշը
 • Ֆորթն ու խոզը
 • Էշն ու շունը
 • Սոխն ու սխտորը
 • Աղուէսն ու գէլը
 • Աղի գնացող աչառը
 • Բարդին /չինարին/ ու վազը
 • Էշն ու ձին
 • Խոզն ու եզը
 • Մշեցի հայն ու ոսկոռի փեշքաշը
 • Էշն ու բլբիւլը
 • Անքաղաքավարի էշը
 • Անցվորականքն ու շունը
 • Ալապստրակը ֆորս անելիս
 • Կատուն ու մուկը
IMG_0020

,,Առյուծն ու մոծակը,, առակի նկարազարդումը

 

 • Եզն ու շունը
 • Զղարի շունը ու ֆիլը
 • Ծառը
 • Գէլն ու գառը
 • Առիւծն ու մոծակը
 • Արտուտը իր ծագերովը ու երկնագործը
 • Լոռըցիք
 • Մոլլա Մասրադնի իշի քուռակը
 • Մոլլա Մասրադնի պղինձը
 • Զարմանալի մարդիքը
 • Մոլլա Մասրադնի ճաշը
 • Երկաթակեր մուկն ու աղքատ հարուստը
 • Հացակեր փեշը
IMG_0021

,,Զղարի շունը ու ֆիլը,, առակի նկարազարդումը

 

 • Ծառերն ու կացինը
 • Չըզրեխը
 • Բաքմազ ծախողն ու սալդատը
 • Ճրագով ման գալը
 • Ձու գողացողը
 • Խանը
 • Բաղդատի ճամփորդ էշը
 • Քոռերը
 • Արաբեքը
 • Ճգնավորն ու արջը
 • Սովամահ շունն ու էշն ու սև ագռավները
 • Ճպուռն ու մրջիւնն
 • Աղուէս և խաղող
IMG_0001

,,Ալապստրակը ֆորս անելիս,, առակի նկարազարդումը

 

 • Սյավ ագռավն և հավն
 • Ծույլ էծն ի վերա ճանապարհին
 • Երկու բարեկամք և արջն
 • Երեք խուլք միմյանց հետ հակաճառին
 • Առյուծն, աղվեսն և էշն
 • Աղվեսն և ագռավն
 • Զարմանալի մարդիկը
 • Ծերունին և ագռավն
 • Զորություն գինվո
IMG_0007

,,Կացինն ու ծառը,, առակի      նկարազարդումը